Lửng mật là những kẻ ăn thịt bạo gan và lì lợm bậc nhất thế giới động vật

Đ.T (Nguồn Kruger National Park)
Avatar