Đời sống05/07/201909:06

Các shipper (người giao hàng) phải trải qua khá nhiều những chuyện “dở khóc dở cười” trong công việc của mình, từ việc người đặt thích...bùng hàng hay sự xem thường của các quán ăn.

Thực hiện: Tấn Phước - Thúy Vy

Avatar