Sức khỏe03/12/201704:00

Bệnh trầm cảm đã được quan tâm và nói đến nhiều hơn nhưng trong cộng đồng vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức sai lệch về căn bệnh này.

Bệnh trầm cảm là loại rối loạn tâm thần tương đối phổ biến và có thể xuất hiện ở bất kỳ ai cũng như bất kỳ lứa tuổi nào. Trong xã hội hiện đại, bệnh trầm cảm đã được quan tâm và nói đến nhiều hơn, thế nhưng trong cộng đồng vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức sai lệch về căn bệnh này, từ đó người bệnh sợ không dám tiếp cận các dịch vụ y tế để điều trị, làm giảm tác động của bệnh tới bản thân.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trầm cảm sẽ là gánh nặng bệnh tật hàng đầu vào năm 2030.

Theo VTV

Avatar