Thời sự28/01/202005:33

Làng phải huy động đến khoảng 400 người phục vụ trong đó có tới khoảng 300 trai tịnh dưới 50 tuổi và các bà đám vừa tròn 50 tuổi phù giá để có được lễ rước hoành tráng và đầy đủ nghi thức.

Đình Hiếu

Avatar