Du lịch17/08/201702:06

Bạn muốn trải nghiệm cảm giác làm tù nhân? Bạn muốn biết sống trong tù như thế nào? Hãy đến với khách sạn Sook Station, Udom Suk, Thái Lan. Đây là là khách sạn đầu tiên ở Đông Nam Á mang phong cách của một nhà tù, giúp du khách trải nghiệm cảm giác ‘bóc lịch’ sau song sắt.Q.N (Reuters)

Avatar