TV Show30/10/201812:06

Không biết tặng gì cho chồng nhân dịp chia tay độc thân, Trác Thúy Miêu chồng cọc tiền lên bàn bảo chồng 'đi chơi gái đi'.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Dustin On The Go Channel

Avatar