Trác Thúy Miêu kể chuyện trước ngày cưới cho chồng tiền đi 'tìm của lạ'

Không biết tặng gì cho chồng nhân dịp chia tay độc thân, Trác Thúy Miêu chồng cọc tiền lên bàn bảo chồng 'đi chơi gái đi'.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Dustin On The Go Channel

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>