Thời sự10/02/201703:46

Thay vì ôn lại lịch sử, tưởng nhớ lại công lao cha ông, nhiều người đến lễ hội chỉ vì chiếc ấn vẫn được trao cho sức mạnh thần kì có thể mang lại vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa đã lên tiếng về suy nghĩ này, thậm chí còn gọi đó là “tư duy mê muội”. Bởi sao lại có những suy nghĩ không đúng, chính là vì nhiều người chưa hiểu rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của việc khai ấn.Theo VTC14

Avatar