Trong nước30/09/202110:39

Từ 1/10, theo Chỉ thị Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ở TP.HCM, cùng với việc bảo đảm năng lực y tế nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được mở cửa trở lại với các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Đình Tuyến - Thủy Ngân - Lê Thảo

Avatar