Thời sự19/09/201712:00

TP.HCM đang có chủ trương tăng phí đậu xe, bãi giữ xe hay phí xăng dầu để giảm lượng xe cá nhân.Theo VTV

Avatar
Avatar
Tăng luôn đi, nhưng mà thu vảo phải rõ ràng, chi ra phải mình bạch.