Thời sự08/08/202108:11

Những hũ giao tro cốt của bệnh nhân Covid-19 tử vong được Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp nhận và giao đến tận gia đình. Chi phí lo hậu sự sẽ được trích từ ngân sách thành phố.

Đình Tuyến 

Avatar
Avatar
Ở đâu có quân đội là ở đấy nhân dân hài lòng và tin tưởng.