Thời sự21/12/201701:46

Thực tế tình trạng sử dụng tiền điện tử để thanh toán tại các quán ăn có phổ biến và đang ở mức độ như thế nào?

Theo VT

Avatar