Trong nước02/06/202104:54

Bến xe Miền Đông tạm thời dừng và đóng cửa các khu vực quán A8, A9, A10, nhà vệ sinh dãy A, khử khuẩn toàn bến xe.

Đình Tuyến - Thanh Thanh

 

Avatar