Trong nước11/11/202110:33

Tình trạng xe tải chạy vào đường cấm, giờ cấm,… có thể gây nguy hiểm cho người dân, đảo lộn trật tự an toàn giao thông.

Đình Tuyến - Lê Thảo

Avatar