Trong nước11/06/202104:40

Sau khi ghi nhận cùng lúc 3 ca nhiễm, công ty TNHH Việt Nam Samho đã cho 3.500 công nhân thuộc khu nhà A (nơi 3 ca nhiễm làm việc) tạm nghỉ việc.

Thanh Thanh

Avatar