Giải trí 01/12/2018 02:22

Ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng TOP TEN tháng 11/2018 thuộc về 'Anh đếch cần gì nhiều ngoài em', một sản phẩm của các nghệ sĩ Underground.

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Youtube

Avatar