Quân sự28/09/201809:00

Không chỉ sở hữu kích thước thước khổng lồ, những chiếc tàu chiến này còn được trang bị kho vũ khí siêu hạng.

Theo N.I, Video: Matsimus, US Military News, JP-SWAT, Loshirai14

Avatar