Công nghệ30/03/202101:14

Các công ty công nghệ là một trong những thực thể có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới. Dưới đây là 10 công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới năm 2021 cũng như tương lai.

M.B (Theo Tech Vision)

Avatar