Mạng xã hội 10/12/2019 04:26

Một phần diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình của ô tô lưu thông trên đường thời điểm đó ghi lại

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar