Trong nước 27/09/2018 11:28

Đọc điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết".

Video: VTV

Avatar