Truyền hình15/12/201906:56

Một trong những thử thách nổi bật của tập này là Nhận diện quốc huy của Quang Bình.

Biên dựng: Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar