Thế giới 08/10/2019 10:29

Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng những người Miêu này vẫn quyết bám trụ lại hang đá vôi khổng lồ.

Theo: SMCP

Avatar