Quốc tế 09/02/2020 12:30

Tay súng Jakrapanth Thomma được xác nhận bị tiêu diệt tại chỗ sau 17 giờ cố thủ

Đ.T (Tổng hợp)
Avatar