Thế giới09/05/201705:04

Ngày 9/5/2017 là ngày kỷ niệm 72 năm chiến thắng phát xít, Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 và cũng là 72 năm ngày Chiến thắng của quân và dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ Quốc.Trên khắp hước Nga, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ cức lễ kỷ niệm và duyệt binh để chào mừng sự kiện trọng đại này. Trong đó, lễ duyệt binh hoành tráng nhất đã diễn ra ra tại Quảng Trường Đỏ.

 


Video: Lễ duyệt binh và lễ kỷ niệm ngày Chiến Thắng trên khắp nước Nga

Ngoài thủ đô Moscow, lễ duyệt binh kỷ niệm được tổ chức đồng thời tại 27 tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Nga. Lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại hơn 400 thành phố thuộc Liên bang.

Như Quỳnh (Reuters)

Avatar