Cộng đồng08/12/202104:18

Chính quyền Trùng Khánh, Trung Quốc vừa cho phá hủy cây cầu cũ trong vài giây bởi 1,5 tấn thuốc nổ để chuẩn bị xây cây cầu mới chỉ khác cầu cũ là thấp hơn 7-8m.

Nguồn: Newsflare

Avatar