Quốc tế 09/06/2019 11:20

Một trong những ngọn tháp chọc trời ở Warsaw, Ba Lan đã gặp phải hỏa hoạn và cháy dữ dội giữa đêm.

Nguồn: RT
Avatar