Mạng xã hội 13/08/2019 04:01

Chiếc xe chưa tắt máy khiến cả hai người rơi vào tình huống éo le khác sau va chạm

Nguồn Facebook@Pham trong Ky/OFFB

Avatar