Tinh giản bộ máy: Khó mấy cũng sắp xếp được

Nếu sử dụng tốt ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng điều hành thì việc tinh giản bộ máy hành chính, ở đâu, khó mấy cũng sắp xếp được, ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội chia sẻ với Góc nhìn thẳng.Thực hiện: Huy Phúc, Bạt Tuấn

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>