Nhạc21/05/201801:12

Quên clip tập duyệt bài 'Từ hôm nay' dở tệ mấy ngày trước đi, Chipu vừa nhảy vừa hát 'Đóa hoa hồng' hay xuất thần đây này!

Châm Phạm
Avatar