Quốc tế 04/04/2018 11:45

Các nhà khoa học tìm thấy 29 dấu chân, được cho là của 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ từ 13.000 năm trước tại Canada.

Q.N (Video: MSN, Next Amination)
Avatar