Công nghệ31/07/202105:00

Tim nhân tạo vĩnh viễn có thể là bước đột phá quan trọng nhất trong y học hiện đại, giúp hàng trăm nghìn bệnh nhân không phải mong mỏi chờ hiến tạng.

A.B (Theo Bloomberg)

Avatar