Thể thao 02/07/2018 05:47

Theo Economist, các loạt sút penalty trong bóng đá phụ thuộc nhiều vào may mắn hơn là kỹ thuật của các cầu thủ.

Theo Economist

Avatar