Trong nước 23/09/2017 01:28

Phụ huynh học sinh phát hiện không chỉ thực phẩm trong tủ lạnh thối rữa mà thực phẩm trên xe chở cung cấp cho trường học cũng thối rứa, có giòi.Theo ANTV

Avatar
Avatar
XUKA 06/02/2018 09:18
Vì lợi ích cá nhân mà mất hết nhân tính con người. Các em còn nhỏ, trí tuệ đang phát triển và còn là: " Chủ nhân tương lai của đất nước". Thât đau lòng quá đi.