Trong nước 07/03/2018 11:12

Tiền công đức được quản lý, chi dùng vào mục đích như thế nào là điều ít người biết.

Với văn hóa tâm linh của người Việt Nam, gần như ai cũng đã từng góp tiền công đức tại các đền chùa. Tuy nhiên, tiền công đức được quản lý, chi dùng vào mục đích như thế nào lại là điều ít người biết.

Theo VTV

Avatar