Nhiều người vẫn ôm giấc mộng trẻ mãi không già, trường sinh bất lão.

Theo VTC14
Avatar