Đời sống 20/02/2019 02:37

Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, một salon tóc tại Hà Nội đã cắt tóc miễn phí cho khách hàng theo kiểu lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ.

Thực hiện: Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Le Bao An 20/02/2019 15:04
Cửa hàng nào đây?