Tiềm kích Su-27 Nga áp sát máy bay do thám mỹ

Tiêm kích Su-27 áp sát máy bay do thám Mỹ, để lộ phần dưới bụng trước khi vút đi

Đ.T (Nguồn RT)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>