Quốc tế 06/11/2018 01:43

Tiêm kích Su-27 áp sát máy bay do thám Mỹ, để lộ phần dưới bụng trước khi vút đi

Đ.T (Nguồn RT)

Avatar