Quân sự21/04/201908:30

Dù đã được sản xuất từ gần 50 năm trước xong chiếc tiêm kích chiến hạm này của Mỹ vẫn được xem là chiến cơ huyền thoại của Mỹ.

Theo NI, Video: Youtube @Lars Christensen

Avatar