Đời sống28/02/202006:30

Khách hàng đến tiệm tóc muốn làm gì thì viết ra giấy hoặc bấm phím điện thoại. Đó là tiệm cắt tóc có 1-0-2 ở Khâm Thiên - Hà Nội

Nguyễn Đức 

Avatar