Cộng đồng04/01/202106:00

Cố trèo qua lan can đường sắt, người đàn ông 60 tuổi bị rơi giày đã quay lại nhặt trong khi tàu hỏa đang lao tới...

Video: Newsflare

Avatar