Sao20/07/202109:34

Các nghệ sĩ đang cùng nhau tích cực tham gia công tác phòng chống dịch và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân TP.HCM và hỗ trợ công tác phòng chống dịch, nhiều nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia các hoạt động động xã hội ý nghĩa.

Tâm Như - Vuva

Avatar