Quốc tế 30/01/2018 10:14

Tại Trung Quốc, một công ty đã có cách thưởng Tết cực kỳ độc đáo bằng cách xếp lên một bức tường từ các cọc tiền thưởng cao tới 3 mét

Theo VTC

Avatar