Thời sự05/06/202005:30

Toàn bộ thương lái Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đều được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định để đề phòng dịch Covid-19.

Linh Trang

Avatar
Avatar
Về cửa khẩu mà nhận hàng