Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27,28 tháng 2/2019

- Có 62 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Quốc tế 28/02/2019 07:16

TT Trump: 'Tôi thà làm đúng còn hơn làm nhanh'

Như Quỳnh - Kiều Oanh

Avatar