Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27,28 tháng 2/2019

- Có 62 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Quốc tế 01/03/2019 10:45

'Tua nhanh' toàn bộ diễn biến thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Video: DW, KCNA, Global News, RT, Ruptly, Channel A, DM

Avatar