Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27,28 tháng 2/2019

- Có 62 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Quốc tế 27/02/2019 09:54

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trong bữa ăn tối ở Metropole

Nguồn: KBS 24

Avatar