Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27,28 tháng 2/2019

- Có 62 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Quốc tế 27/02/2019 09:03

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un nói gì với nhau ngay khi gặp lại?

Q.N

Avatar