Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27,28 tháng 2/2019

- Có 62 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Trong nước 27/02/2019 08:30

Hai đoàn xe của hai nhà lãnh đạo rẽ vào khách sạn Metropole

Xuân Quý - Đức Yên

Avatar