Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27,28 tháng 2/2019

- Có 62 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Quốc tế 27/02/2019 07:12

Những hình ảnh đầu tiên của cuộc gặp lần 2 giữa TT Trump và NLĐ Kim

Video: YTN

Avatar