Thời sự25/12/201709:36

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Liên doanh Vietsovpetro chi hàng chục tỷ đồng thuê trực thăng và tàu dịch vụ di tản người trên giàn khoan tránh bão Tembin.

Theo VTC14

Avatar