Quốc tế 07/05/2019 11:52

Khách du lịch sau khi nhận phòng tại một nhà nghỉ thông qua dịch vụ cung cấp phòng nghỉ trên mạng, đã cảm thấy bộ thu phát sóng wifi trong phòng rất khả nghi và kiểm tra thì phát hiện trong đó có gắn máy quay mini.

Trần Duy (Theo Pear)

Avatar
Avatar
Quân 08/05/2019 15:28
Gắn như thế nào vậy?